Ποια είναι τα μέτρα στήριξης εργαζομένων στον πολιτισμό

Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

• Αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων

• Διευκολύνσεις στις τραπεζικές υποχρεώσεις κ.λπ.

Δικαιούχοι 800 ευρώ

Όσοι έλαβαν το ειδικό εποχικό επίδομα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2019 και δεν είναι δικαιούχοι τακτικής ανεργίας α’ τριμήνου του 2020. (θα πληρωθούν από 13 έως 19 Μαΐου)

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έληξαν πρόωρα, πριν τον συμβατικό τους χρόνο κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 20.3.2020.

Όσοι απασχολήθηκαν σε περισσότερους του ενός εργοδότη κατά το διάστημα από 15.3.2020 έως και 20.4.2020 και είχαν κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως μέχρι 30% συνολικά ώρες εργασίας

Όσοι απασχολήθηκαν περιστασιακά για 6 ημέρες το μήνα ή 50 ημέρες συνολικά το διάστημα από 1-6-2019 έως 1-3-2020

Οι ταξιθέτες και οι ταξιθέτριες του Μεγάρου Μουσικής

Η στήριξη θα ισχύει για Απρίλιο και Μάιο Οι αιτήσεις των εργοδοτών από 7 ‘εως 10 και των εργαζομένων από 8 έως 12-5

Share This