Από αύριο Δευτέρα, 11/05/2020 θα μπει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο.

Μιχάλης Αντωνόπουλος -φοροτεχνικός

Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψει στην εργασία του το 22,5% των εργαζομένων, δηλαδή 155.962 και θα ανοίξει το 25% των επιχειρήσεων, δηλαδή 66.010.
Για τους εργαζομένους που παρατείνεται η αναστολή εργασίας των συμβάσεων τους, είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ κατ’ αναλογία της παράτασης αυτής. Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να θέσουν σε αναστολή μέχρι το ποσοστό 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί έως και τις 31/05/2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζομένων. Εκείνες οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, θα πρέπει να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει σε ειδικό έντυπο στο σύστημα Εργάνη έως 31/05/2020.
Τέλος, να αναφερθούμε και στις ειδικές περιπτώσεις των εργαζομένων για την λήψη των 800,00 ευρώ όπου άνοιξε το σύστημα από τις 08/05/2020 έως και τις 12/05/2020 για την υποβολή των αιτήσεων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι: 1) μεταβίβασης επιχείρησης, 2) μεταφοράς προσωπικού, 3) γνήσιου δανεισμού, 4) γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν, 5) απασχόληση μέσω Ε.Π.Α., 6) απασχόληση μέσω Ε.Π.Α. στο παρελθόν, 7) επίσχεση εργασίας, 8) υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας, εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα και χειρόγραφες υποβολές. Στις περιπτώσεις αυτές είναι και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε περισσότερες από μία εργασία και έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση από εργοδότη για αναστολή, αρκεί οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά να μην ξεπερνούν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας για τις ενεργές θέσεις εργασίας από 15/03/2020 έως 20/04/2020. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η καταβολή της αποζημίωσης των 800,00 ευρώ θα καταβληθεί από 14/05/2020 έως 15/05/2020.

Share This