Του Sergei Klebnikov

Οι επικεφαλής των αμερικανικών επιχειρήσεων ανησυχούν όλο και περισσότερο για την επιβίωση των εταιρειών τους, προειδοποιώντας ότι η κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού θα έχει πιο βαθιές επιπτώσεις στην οικονομία από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Αυτό αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας West Monroe, η οποία κατέδειξε ότι:

* Περισσότερα από τα μισά ανώτατα διευθυντικά στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων -ποσοστό αυξημένο από περίπου 40% που ήταν τον προηγούμενο μήνα- αναμένουν ότι η ο αντίκτυπος της κρίσης στην αγορά θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι η ανάκαμψη αυτήν τη φορά θα είναι πιο δύσκολη.

* Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι ο αντίκτυπος θα είναι πιο έντονος, αλλά θα απαιτηθεί μικρότερος χρόνος για την επιστροφή στην ανάπτυξη, μειώθηκε στο 40% – ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το 51% της προηγούμενης έρευνας, μόλις έναν μήνα πριν.

* Παράλληλα, παρότι το ένα τρίτο των επικεφαλής επιχειρήσεων αναμένουν ότι η δραστηριότητα της εταιρείας τους θα σταθεροποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του έτους, το 26% δεν αναμένει επιστροφή στην ανάπτυξη πριν από το 2021 ή και αργότερα.

* Το 19% των στελεχών αναφέρουν επίσης ότι η κρίση θα επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο του χρέους των επιχειρήσεών τους – το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την έρευνα του προηγούμενου μήνα (10%) καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν σε δανεισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

* Εν τω μεταξύ, έχουν αλλάξει και οι λόγοι ανησυχίας των επικεφαλής των αμερικανικών επιχειρήσεων, που εστιάζουν πλέον ολοένα και περισσότερο στην επιβίωση των εταιρειών τους, με το 21% των ερωτηθέντων να ανησυχεί για τη μείωση των ταμειακών αποθεμάτων των επιχειρήσεών τους, ποσοστό αυξημένο επίσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που ήταν 15%.

* Συνολικά, η ανησυχία της “επιβίωσης” εκτινάχθηκε στο 18% αυτόν τον μήνα, από 11% που ήταν τον προηγούμενο, καθώς η αναστολή δραστηριοτήτων σε κάποιους τομείς έχει διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της West Monroe.

Χρήζει προσοχής το γεγονός ότι στην ερώτηση για το ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ανώτατα στελέχη όσον αφορά την επανεκκίνηση των επιχειρήσεών τους και την επιστροφή των εργαζομένων τους στη δουλειά, το 29% απάντηση η “διαχείριση της εταιρείας στο πλαίσιο των μέτρων της κοινωνικής αποστασιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων του ευέλικτου ωραρίου και τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας”.

Ποσοστό 26% απάντησε ότι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες τους είναι η αβεβαιότητα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα άρσης των μέτρων περιορισμού που έχει επιβάλει η κυβέρνησης, ενώ ποσοστό 23% δήλωσε ότι ανησυχεί για τη μείωση της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

Αντίθετα, αυτά που δεν ανησυχούν σχεδόν καθόλου τα ανώτατα στελέχη των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι η “συντήρηση των υποδομών πληροφορικής” και η επαναπρόσληψη υπαλλήλων, που απέλυσαν ή έθεσε σε καθεστώς αδείας, με μόλις το 1% των ερωτηθέντων να αντιμετωπίζουν τα παραπάνω ως πρόβλημα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ανωτάτων στελεχών των επιχειρήσεων, σε ποσοστό 70%, αναφέρει ότι ο μεγαλύτερος αντίκτυπος της κρίσης μακροπρόθεσμα θα είναι ο περιορισμός της γεωγραφικής διασποράς των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Το 39% μάλιστα αναμένει ότι θα αυξηθεί ο προστατευτισμός και θα μειωθούν τα ταξίδια. Πάντως, το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι λόγω αυτού οι επιχειρήσεις τους θα ανταποκρίνονται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ευελιξία,

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι ότι οι επιχειρήσεις τους προχωρούν σε ραγδαίες αλλαγές των επιχειρηματιών τους μοντέλων, με το 33% των στελεχών να απαντά ότι η επιχείρησή του αναπτύσσει νέες δυνατότητας ψηφιακού και ηλεκτρονικού εμπορίου

Την ίδια στιγμή, όμως, το 20% των ανωτάτων στελεχών αναφέρει ότι η επιχείρησή του αναζήτησε νέα χρηματοδότηση -είτε αξιοποιώντας τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε δανειζόμενη, είτε καταθέτοντας αίτηση προστασίας από τους πιστωτές- προκειμένου να επιβιώσει.

Η έρευνα αποκαλύπτει, ωστόσο, ότι το μέγεθος της αναταραχής που προκάλεσε η κρίση στον επιχειρηματικό στίβο δεν είναι ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ποσοστό 17% των ανώτατων διευθυντικών στελεχών των αμερικανικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσε ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας τους έχουν ήδη σταθεροποιηθεί ή αναμένουν να σταθεροποιηθεί το τρέχον τρίμηνο, ήτοι έως το τέλος Ιουνίου.

Μερικά ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα είναι τα εξής:

* Το 15% των ερωτηθέντων ανησυχεί για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να απολύσει ή να θέσει σε καθεστώς αδείας εργαζομένους.

* Ποσοστό επίσης 15% ανησυχεί ότι θα υπάρξουν διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού της εταιρείας του.

* Το 21% ανέφερε απρόβλεπτη συμπεριφορά από συνεργάτες, υπαλλήλους ή πελάτες της εταιρείας του στο περιβάλλον.

Η ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα της West Monroe καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Το ανώτατα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από εταιρείες με ετήσια έσοδα τουλάχιστον 250 εκατ. δολαρίων, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να εμφανίζουν κύκλο εργασιών μεταξύ 500 εκατ. και 3 δισ. δολαρίων ετησίως.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των στελεχών, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα είναι είτε διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων είτε οικονομικοί διευθυντές, ενώ το 13% είναι διευθύνοντες σύμβουλοι ή προεδροι στις εν λόγω επιχειρήσεις.

 

Πηγή: Forbes

 

 

Share This