Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού ανάλογα με την αναστολή λειτουργίας των σχολείων προβλέπει νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αριθμ. Οικ. 17787/520/2020 / ΦΕΚ Β’ 1778/10-05-2020).

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ “η άδεια ειδικού σκοπού συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση”.

Κατά συνέπεια :

  • Οι εργαζόμενοι γονείς παιδιών ηλικίας έως 11 (ή 12) ετών, που φοιτούν δηλαδή έως και στην ΣΤ Δημοτικού (μαθητές Δημοτικών, νηπιαγωγείων, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών) δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού τουλάχιστον όλο τον Μάιο, εφόσον τα Δημοτικά και τα νηπιαγωγεία ανοίξουν 1η Ιουνίου.
  • Οι εργαζόμενοι γονείς παιδιών ηλικίας 12 (ή 13 ετών) ετών και έως 17 ετών, που φοιτούν δηλαδή στο Γυμνάσιο και στην Α και Β Λυκείου, δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού έως και την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαίου, καθώς τα παιδιά αυτά επανέρχονται στο σχολείο από την Δευτέρα 18 Μαίου.
  • Οι εργαζόμενι γονείς παιδιών ηλικίας 17 ή 18 ετών που φοιτούν στην Γ Λυκείου δικαιούνταν την άδεια ειδικού σκοπού έως και την Κυριακή 10 Μαίου.

Υπενθυμίζεται πως η άδεια ειδικού σκοπού έχει κατ ελάχιστον διάρκεια 4 ημέρες και από τις 4 ημέρες η μία προέρχεται αναγκαστικά από την κανονική άδεια του μισθωτού. Οι άλλες 3 είναι η «ειδική άδεια» λόγω κορωνοιού, η οποία έχει πλήρεις αποδοχές και πληρώνεται κατά 2/3 από τον εργοδότη και κατά 1/3 από τον εργαζόμενο.

Για παράδειγμα :

Εργαζόμενος γονέας που έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού από 16 Μαρτίου έως και 4 Μαίου έχει ήδη “ξοδέψει” 9 ημέρες από την κανονική άδεια αναψυχής του.Υπενθυμίζεται πως την πλήρη άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται μισθωτοί που έχουν τουλάχιστον 3 μήνες προϋπηρεσία. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι δικαιούνται «άδεια ειδικού σκοπού» κατ’ αναλογία

Share This