Σύμφωνα με την αναμενόμενη Κ.Υ.Α., αλλάζει ο τρόπος της δήλωσης της αναστολής εργασίας όσων αφορά τους εργαζόμενους ενώ διευκρινίζεται και το πότε θα χορηγηθούν τα επιδόματα στους εργαζομένους.

του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων

Συγκεκριμένα: Για την περίπτωση των εργαζομένων δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» .

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιήσεις Υπευθύνων Δηλώσεων τους από 19.5.2020 έως και 1.6.2020 αν ανήκουν σε κλειστές επιχειρήσεις ή από 1.6.2020 έως και 7.6.2020 αν ανήκουν σε πληττόμενες ή επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν.

Για τους εργοδότες θα υπάρχει η υποχρέωση δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα: Οι κλεισμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν από 18/5 έως 31/5 και οι πλητττόμενες ή αυτές που επαναλειτουργούν από 1/6 έως 7/6, για το μήνα Μάϊο, το ειδικό έντυπο με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για την παράταση ή την ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν: α) την συνέχιση αναστολής της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής β) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή και γ) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής .

Οι πληρωμές των εργαζομένων θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες: Α) Κλειστές Επιχειρήσεις: από 5/6 έως 10/6 Β) Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά ή επαναλειτουργούν: από 10/6 έως 12/6

Share This