Την αναστολή συμβάσεων εργαζομένων τους μπορούν να παρατείνουν για τον Μάιο δύο κατηγορίες επιχειρήσεων:

• επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν σταδιακά μετά την προσωρινή ανάκληση λειτουργίας

• επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ και είχαν παραμείνει ανοιχτές στην πρώτη φάση της πανδημίας, θέτοντας σε αναστολή μέρος ή σύνολο των εργαζομένων τους.

Οι εργοδότες μπορούν να παρατείνουν όσες αναστολές συμβάσεων θέλουν;

Όχι. Οι εργοδότες που επαναλειτουργούν και οι πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ μπορούν να παρατείνουν έως και το 60% των αναστολών συμβάσεων εργασίας. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Αν υπάρχει μόνο ένας εργαζόμενος η αναστολή της σύμβασής του μπορεί να παραταθεί. Οι επαναλειτουργούσες μπορούν να ανακαλούν οριστικά τουλάχιστον το 40% των αναστολών συμβάσεων. Το ίδιο ισχύει και για πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, αρκεί η αναστολή να έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες. Αν ο εργοδότης παρατείνει τις συμβάσεις για περισσότερους από το 60%, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το 60%.

Share This