Η Vodafone Group ανακοίνωσε πως αναμένει σημαντική οικονομική επίδραση από τον κορονοϊό στις αγορές της στη χρήση 2021, καθώς και ότι δεν θα έχει ανοσία στις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία, καθώς ανακοίνωσε στροφή στα προ φόρων κέρδη για τη χρήση 2020.

Ο όμιλος τηλεπικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα EBITDA της χρήσης, δεδομένων των αβεβαιοτήτων.

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τα προσαρμοσμένα EBITDA μπορεί να είναι αμετάβλητα εως ελαφρώς χαμηλότερα στη χρήση 2021, χε σχέση με την επαναπροσδιορισμένη γραμμή αναφοράς για το 2020.

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου, η εταιρεία εμφάνισε προ φόρων κέρδη 795 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις ζημιές των 2,61 δισ. Ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Η εταιρεία εμφάνισε συρρίκνωση των ζημιών, στα 920 εκατ. ευρώ, έναντι των 8,02 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Τα έσοδα για τη χρήση αυξήθηκαν 3% στα 44,97 δισ. ευρώ. Οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα 45,42 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις.

 

Share This