Με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων να είναι σε εξέλιξη, η ΑΑΔΕ έχει ήδη δώσει οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα.

Τα εισοδήματα από τα ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές από 15% έως και 45%, ενώ προβλέπεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης εφόσον στο σύνολο υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συμπληρώσουν στις φορολογικές δηλώσεις 2020, με προσοχή το έντυπο ακόμα και αν έχουν στην κατοχή τους ακίνητα αλλά τα έχουν παραχωρήσει για δωρεάν χρήση.

Οι βασικότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συμπλήρωση του Ε2 είναι:

1. Πως υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

2. Πως συμπληρώνω τη στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ..

3. Πως συμπληρώνεται η στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον κωδικό ο οποίος αντιστοιχεί στο είδος της μίσθωσης του ακινήτου, όπως για παράδειγμα εκμίσθωση, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, παραχώρηση κατοικίας κτλ.

4. Πως θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/2016, ΠΟΛ.1102/2016 και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ. θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2019.

5. Πως δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης;

Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

Share This