Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Citigroup, η νέα πιστωτική γραμμή του ESM φαίνεται να συνοδεύεται από εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, ενώ μέσω αυτής θα χορηγούνται στα κράτη-μέλη δάνεια δεκαετούς διάρκειας, έως 2% του ΑΕΠ τους, με πολύ χαμηλό επιτόκιο το οποίο για εννέα από τις 19 χώρες είναι ελκυστικό συγκριτικά με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων τους.

Χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τη χρήση αυτής της πιστωτικής γραμμής, τονίζει χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα οι πολύ περιοριστικοί όροι της πρόκειται να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό το όποιο πολιτικό κόστος. “Όσο περισσότερες χώρες αιτηθούν τη χρήση της, τόσο μικρότερος ο στιγματισμός”, υποστηρίζει.

“Αν και τα οικονομικά οφέλη για τη χώρα που θα κάνει χρήση της γραμμής του ESM είναι περιορισμένα, ωστόσο θα μπορέσει να προσφέρει σημαντική ανακούφιση στις αυξημένες ανάγκες δανεισμού και εκδόσεων ομολόγων οι οποίες και εκτοξεύουν τα ελλείμματα στους προϋπολογισμούς των χωρών”, καταλήγει η Citigroup.

 

 

Share This