Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, υπεγράφη σήμερα μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια της συνεργασίας της ΕΑΔ με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, που έχει την πρώτη και άμεση ευθύνη για το θέμα. «Στόχος της κυβέρνησής μας είναι η διαφάνεια και οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα» τόνισε.

«Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: Καταστολή, Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση και περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη καινοτόμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουμε σχεδιάσει μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών» επισήμανε από την πλευρά του ο διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίνης.

 

 

 

 

 

Share This