Σε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των ειδικών αποζημιώσεων προς τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν για ολόκληρο ή μέρος του τρέχοντος μηνός σε αναστολή.

Η πρώτη πληρωμή  θα γίνει μεταξύ 5ης και 10ης Ιουνίου και θα αφορά στους υπό αναστολή εργαζομένους των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου.

Η δεύτερη πληρωμή θα γίνει μεταξύ της 10ης και 12ης Ιουνίου και θα αφορά τους υπό αναστολή εργαζομένους των επιχειρήσεων οι οποίες άνοιξαν ή θα ανοίξουν εντός του τρέχοντος μηνός, αλλά και τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έκλεισαν με κρατική εντολή αλλά ανήκουν σε κλάδο που πλήττεται σημαντικά .
Αυτό ξεκαθαρίζει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την οποία εξέδωσε προχθές η κυβέρνηση. Μάλιστα, στην ίδια ΠΝΠ προβλέπονται προθεσμίες για την υποβολή σχετικών δηλώσεων για κάθε μία από τις 2 παραπάνω μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι θα παραμείνουν σε αναστολή και, έτσι, θα δικαιούνται τη σχετική αποζημίωση.

Share This