Σύμφωνα με την ένωση ημερόπλοων σκαφών ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 24% τα τελευταία 5 χρόνια ενώ έχει μειωθεί σε άλλους κλάδους του τουρισμού.

Την στήριξη της πολιτείας και των τραπεζών ζητούν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ημερήσιες θαλάσσιες περιηγήσεις καθώς ζητούν μείωση του συντελεστή ΦΠΑ και ενίσχυση της ρευστότητας με χορήγηση πιστώσεων υπό την μορφή τοκοχρεολυτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους, με την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοων Σκαφών(ΠΕΝΕΤΗΣ), να αναφέρει ότι οι «συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού στον κλάδο είναι καταστροφικές σε βαθμό μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους κλάδους του τουρισμού».

Σημειώνεται ότι τα ημερόπλοια είναι τα πλοία εκείνα που εκτελούν ημερήσιους πλόες από τον λιμένα ή όρμο αφετηρίας προς παρακείμενους όρμους και λιμένες για εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό και επιστροφή στον αφετήριο λιμένα, με ενιαίο κατ’ άτομο εισιτήριο ή κατάσταση επιβατών και ενιαίο ναύλο. Στη χώρα μας περισσότερα από 750 επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια πραγματοποιούν θαλάσσιες περιηγήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η ΠΕΝΕΤΗΣ προσθέτει ότι, σύμφωνα με το πιο ρεαλιστικό σενάριο, η τουριστική κίνηση αναμένεται να διαρκέσει το πολύ δύο μήνες και η μείωσή της αναμένεται να αγγίξει το 70%-80% καθώς τα περισσότερα από τα συμβόλαια των μεγάλων tour operators με τα τουριστικά ημερόπλοια έχουν ήδη ακυρωθεί. Επίσης τονίζει ότι τα πρωτόκολλα επιβατών αναμένεται να μειωθούν σημαντικά για λόγους πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Σχετικά με το θέμα της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ της ημερήσιας θαλάσσιας περιήγησης, η ΠΕΝΕΤΗΣ τονίζει ότι παραμένει εδώ και πέντε χρόνια στο 24%, όταν άλλοι κλάδοι του τουρισμού απολαμβάνουν από καιρό χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ, όπως τα ξενοδοχεία με 13%.

Για το θέμα χορήγησης πιστώσεων από τις τράπεζες με τη μορφή τοκοχρεολυτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους, προσθέτει ότι τα δάνεια αυτά θα πρέπει να έχουν 5ετή διάρκεια και το επιτοκιακό τους κόστος να μην ξεπερνά το 3%.

Η ΠΕΝΕΤΗΣ ζητεί επίσης αναστολή χρέωσης και πληρωμής του Τέλους Πλοίων Αναψυχής & Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) για τη φετινή χρονιά, εξαιρουμένου του διαστήματος που τα πλοία θα μπορέσουν να εργαστούν, αλλά και επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των ναυτικών ώστε να παραταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η φετινή λειτουργία των πλοίων και κατά συνέπεια η διάρκεια ναυτολόγησης των πληρωμάτων των ημερόπλοιων.

 

 

 

 

Share This