Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της Alpha Finance ΑΕΠΕΥ ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς, ώστε η εταιρεία να δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και επί άλλων των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 880/14.5.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας “ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”, ώστε να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018».

 

 

 

 

Share This