Συνεχίζεται και φέτος η προσυμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης έντυπο Ε1 με στοιχεία τα οποία συλλέγονται ηλεκτρονικά από τα λογιστήρια των εργοδοτών, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πιστωτικά ιδρύματα, και διάφορους άλλους φορείς με τους οποίους συναλλάσσονται οι φορολογούμενοι.

Γράφει η ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων

Παρόλα αυτά προσοχή διότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος της ορθότητας όλων των προσυμπληρωμένων στοιχείων. Οπουδήποτε διαπιστωθεί ασυμφωνίας, είτε από τον φορολογούμενο είτε από τον λογιστή του, όπως για παράδειγμα σε βεβαιώσεις αποδοχών μισθών, συντάξεων ή επιτηδευματιών απευθυνθείτε αμέσως για τις απαραίτητες διορθώσεις στους φορείς στους οποίους χορήγησαν την συγκεκριμένη βεβαίωση, σαφέστατα πριν προχωρήσετε στην υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης. Εξακολουθεί να είναι σε ισχύει η μείωση φόρου για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι δαπάνες που προβλέπονται και έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, εκτός των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στον νόμο. Ιδιαίτερη προσοχή, στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στον πίνακα 2 , όπου στους κωδικούς 007 και 008 πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία όσων ενήλικων υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης φιλοξενείται , εκτός βεβαίως από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8. με την συμπλήρωση αυτών των κωδικών γίνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση της φιλοξενίας με αυτούς οι οποίοι δηλώνουν φιλοξενούμενοι. Έτσι ένας φορολογούμενος δεν θα μπορέσει να γλυτώσει από το τεκμήριο της κύριας κατοικίας και ένας ιδιοκτήτης από την είσπραξη κάποιου ενοικίου.

Share This