Οι εργαζόμενοι που παραμένουν σε αναστολή υποχρεωτικά εντός του Μαΐου για 3 έως 24 ημέρες λόγω της σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομίας θα λάβουν ειδική αποζημίωση αναλογική των ημερών της αναστολής στις 10 Ιουνίου. Αυτό το ποσό αφορά το 100% των εργαζομένων στις πρώην κλειστές επιχειρήσεις που ανοίγουν σταδιακά τον Μάιο είτε μπουν σε παράταση αναστολής είτε όχι.

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των εργοδοτών που επανελειτουργούν τον Μάιο ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ θα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από την 1.6.2020 έως και την 07/06/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/06/2020 έως και 12/06/2020.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού για το μήνα Μάιο

  • Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές
  • Οι εργαζόμενοι που παραμένουν σε αναστολή στις επιχειρήσεις που ανοίγουν το Μαιο και οι εργαζόμενοι στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Προϋπόθεση να έχουν τεθεί ήδη σε αναστολή πριν την 20η Απριλίου.
Πότε θα γίνουν οι αιτήσεις και πότε πληρωθούν την αποζημίωση ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοι σε αναστολή;

Εργαζόμενοι σε κλειστές επιχειρήσεις

Υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών από 18 έως 31-5
Υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων δεν χρειάζονται παρά μόνο για αλλαγή iban από 19-5-εως 1-6-
Καταβολή αποζημίωσης από 5-6 έως 10-6
Εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που ανοίγουν το Μαίο

Υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών από 1-6 έως 7- 6
Καταβολή αποζημίωσης από 10-6 έως 12-6

Τι ποσό θα λάβουν οι εργαζόμενοι σε αναστολή

Το ποσό που αντιστοιχεί στο μήνα Μάιο είναι 534 ευρώ .
Κάθε μέρα αναστολής αμείβεται με 17,8 ευρώ .

Θα λάβουν αναλογία ανάλογα με τις ημέρες αναστολής.
Θα αφαιρεθούν οι ημέρες του 45ήμερου της προηγούμενης αναστολής .

 

 

 

Share This