Πληρώνετε ενοίκιο για το παιδί σας που σπουδάζει;Μάθετε αν πρέπει να το δηλώσετε και πως !!

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη Ειδικός Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Στη φορολογική δήλωση, που ετοιμαζόμαστε να υποβάλλουμε, έχουμε υποχρέωση ως φορολογούμενοι πολίτες , να δηλώσουμε όλα τα εισοδήματά μας , από όλες τις πηγές αλλά και τις δαπάνες που πραγματοποιήσαμε, φυσικά , ακόμα και αυτές που αποτελούν τεκμήριο για εμάς. Κατά συνέπεια στην περίπτωση κατά την οποία ένα εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας μας, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 11 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος ΚΦΕ, μισθώνει κατοικία ή οποιουδήποτε τύπου και για οσοδήποτε χρόνο κατάλυμα, διαφορετικό από αυτό της κύριας κατοικίας της οικογένειας όπως π.χ. – ένας φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, – ένα τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία κλπ. και εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν έχει δική του υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 67 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, η κατοικία αυτή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ως δευτερεύουσα από τον γονέα που είναι υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους του στη δική του δήλωση, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ., ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο συντάσσεται στο όνομα του τέκνου.

Έτσι λοιπόν απαιτείται στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής σας δήλωσης, να αναγράφεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για την ενοικίαση κατοικίας ή άλλου καταλύματος, η οποία χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού που σπουδάζει σε σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά αναγράφονται στον Πίνακα 8 της δήλωσης. Δηλαδή , η δαπάνη αυτή του ενοικίου του τέκνου , παρουσιάζεται στη φορολογική δήλωση και ταυτόχρονα στη δήλωση γίνεται και αναφορά του ονόματος και των στοιχείων του τέκνου ως εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας.

Share This