Υπέβαλε σήμερα η Eurobank στο Υπουργείο Οικονομικών αίτηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» της τρίτης τιτλοποίησης, Cairo III, που αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας 754 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Eurobank 

«H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία, με την από 19.12.2019 ανακοίνωσή της, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την πρόθεσή της, η συναλλαγή με την κωδική ονομασία Cairo (“Cairo”), συνολικού ποσού €7,5 δισ., να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων ΗΡΑΚΛΗΣ. Η συναλλαγή Cairo απαρτίζεται από τρεις (3) τιτλοποιήσεις, διαφορετικού μεγέθους και με διαφορετικές κατηγορίες απαιτήσεων από δάνεια, τα Cairo I, II & III.

Με την από 25.02.2020 ανακοίνωσή της, η Eurobank ενημέρωσε για την υποβολή στο Υπουργείο Οικονομικών δύο (2) αιτήσεων σύμφωνα με τον ν. 4649/2019 – ΦΕΚ Α’ 206/16.12.2019 για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» των τιτλοποιήσεων Cairo Ι και Cairo ΙΙ. Τα αιτήματα αφορούσαν στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας €1.655 εκ. και είναι σε διαδικασία εξέτασης από της αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προαναφερόμενες τρεις τιτλοποιήσεις της συναλλαγής Cairo είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στην Ελλάδα, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ. Μαζί με την τιτλοποίηση Pillar, που ολοκληρώθηκε το 2019, είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις NPEs στην Ελλάδα και αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία της εμπροσθοβαρούς στρατηγικής του Ομίλου Eurobank Holdings που έχει στόχο τη μείωση του δείκτη NPEs στην περιοχή του 15%».

Προχωρά η συμφωνία με την DoValue

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την DoValue. Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας χωρίς καθυστερήσεις ή άλλες δυσμενείς επιδράσεις από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κρίση του κορονοϊού προχωρά η συμφωνία με την DoValue, για τη μεταβίβαση της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, Eurobank FPS, καθώς και μέρους των τίτλων του μεγάλου project Cairo, που καλύπτει μη εξυπηρετούμενα δάνεια 7,5 δισ. ευρώ και αποτελεί καθοριστικό βήμα στην πορεία της Eurobank προς την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της.

Η συμφωνία πρόκειται να κλείσει ως το τέλος του μήνα, οπότε και θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Υπενθυμίζεται ότι αυτό ήταν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την DoValue, η οποία σημείωνε σε σχετική ανακοίνωσή της ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει στο τέλος Μαΐου 2020. Σημειώνεται, επίσης, ότι σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές σήμερα, η διοίκηση της DoValue επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία οριστικοποιείται ως το τέλος του μήνα.

Σημειώνεται ότι οι αναθεωρήσεις που γίνονται από οίκους αξιολόγησης λόγω της επερχόμενης ύφεσης δεν θα έχουν επίδραση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Στην πρόσφατη έκθεσή της για τις ελληνικές τράπεζες, η Moody’s εξαίρεσε την Eurobank από τις αναθεωρήσεις στις προοπτικές των βαθμολογιών (outlook), τονίζοντας ότι είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα για την οποία εξακολουθεί να ισχύει η θετική προοπτική, δεδομένης της ολοκλήρωσης μέσα στο α’ τρίμηνο της τιτλοποίησης Cairo και της ισχυρότερες ποιότητας ενεργητικού που θα έχει η τράπεζα εξερχόμενη από την κρίση της πανδημίας. Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνει το πλεονέκτημα της Eurobank από την υλοποίηση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων-και που προχωράει κανονικά.

 

 

 

Share This