Στην απόσυρση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της εταιρίας MLS INNOVATION INC προχώρησε η ICAP κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και των Ομολόγων της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της MLS Πληροφορική.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία αναφέρεται ότι:

Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 13.05.2020, η ICAP προχώρησε σε απόσυρση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της εταιρίας MLS INNOVATION INC, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (13.05.2020), για αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και των Ομολόγων της εταιρίας.

Η τελευταία και εν ισχύει αξιολόγηση της εταιρίας πραγματοποιήθηκε στις 23.10.2019 και κατέτασσε την εταιρία στην κατηγορία C. H ICAP ενδέχεται να επανεξετάσει την πιστοληπτική διαβάθμιση της τιτλούχου, σε μεταγενέστερο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές και το τελικό πόρισμα επί των παραπάνω ελέγχων. Επί του παρόντος η εταιρία λαμβάνει πιστοληπτική διαβάθμιση NR (Not Rated).

 

 

 

 

Share This