Νέο τοπίο διαμορφώνεται στη μισθωτή απασχόληση καθώς η Οικονομία επανεκκινεί σταδιακά και αίρονται οι απαγορεύσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι μόνοι εργαζόμενοι που, προς το παρόν, δεν μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο είναι όσοι βρίσκονται σε αναστολή από το πρώτο πακέτο των 45ήμερων αναστολών ή το 45ήμερο της αναστολής τους έληξε χωρίς οριστική ανάκληση από τον εργοδότη, καθώς και όσοι στη συνέχεια μπαίνουν στην παράταση της αναστολής για 30 ημέρες και έως την 31η Μαίου. Γι αυτούς τους εργαζόμενους, για τους οποίους δεν ανακαλείται οριστικά η αναστολή τους από τους εργοδότες ισχύουν τα εξής προστατευτικά πλαίσια :

  • Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που είναι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ (και όχι κλειστές με κρατική εντολή) οι οποίοι βγαίνουν από το πρώτο 45ήμερο της αναστολής κι εφόσον δεν γίνει οριστική ανάκληση από τον εργοδότη, καλύπτονται από την ρήτρα της πρώτης σχετικής ΚΥΑ της 23ης Μαρτίου, η οποία αναφέρει πως “οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020”.
  • Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν ή είναι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ και μπαίνουν σε παράταση αναστολής από τον εργοδότη κι εφόσον η παράταση της αναστολής δεν ανακληθεί οριστικά από τον εργοδότη, τότε καλύπτονται από την ρήτρα που ορίζει πως “οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της παράτασης αναστολών, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης)”.

Ο εργοδότης, πάντως, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οριστικά τουλάχιστον το 40% των αναστολών των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του που ήταν σε αναστολή και να το βάλει στο νέο σχήμα της εκ περιτροπής. Αυτό ισχύει για τους επαναλειτουργούντες χωρίς περαιτέρω προυποθέσεις, ενώ για τους πληττόμενους βάσει ΚΑΔ ισχύει με μόνη προυπόθεση να έχει διατηρηθεί η αναστολή για τουλάχιστον 15 ημέρες. Επιχειρώντας μια πρώτη συνδυαστική ανάγνωση των επίμαχων ρυθμίσεων, ειδικοί εργατολόγοι υποστηρίζουν πως ανοίγει “παράθυρο” ώστε ένας εργοδότης να μπορεί να ανακαλεί λίγες ημέρες πριν τη λήξη της αναστολής ή της παράτασής της, οριστικά τον εργαζόμενο πίσω σε ενεργή απασχόληση και να έχει έτσι το δικαίωμα να τον θέτει σε προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, μειώνοντας τις αποδοχές του.

“Ο νομοθέτης επέλεξε να εξαιρέσει την κατηγορία των εργαζομένων για τους οποίους ανακαλείται οριστικά η αναστολή, από την προστασία των 45 ημερών που ακολουθεί της αναστολής ή της παράτασης αυτής”, παρατηρεί ο δικηγόρος – εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος και προσθέτει : “Το μέτρο αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με δυο σημαντικές ρήτρες :

  1. διάταξη που θα εγγυάται ένα ελάχιστο εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης ειδικά για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό
  2. απαγόρευση εφαρμογής του για εργαζόμενους που δουλεύουν ούτως ή άλλως με σύστημα μερικής απασχόλησης, δηλαδή 5ήμερο 4ωρο, καθώς διαφορετικά θα τους οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση”.
Share This