Για συνταξιούχους που ανέλαβαν εργασία από τον Μάιο του 2016 και μετά, όταν και ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο προηγούμενος νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αυξάνεται σημαντικά, αφού η περικοπή σύνταξης, κύριας και επικουρικής, περιορίζεται στο 30% αντί 60%.

Υπάρχουν βέβαια και διαφοροποιήσεις, όπως στις περιπτώσεις που η απασχόληση είναι στο Δημόσιο, αλλά και εξαιρέσεις. Όπως εξηγεί ο γνωστός δικηγόρος, τέως εκδότης του περιοδικού Νομοθεσία ΙΚΑ Δημήτρης Μπούρλος, οι νέες ρυθμίσεις (άρθρο 27 ν. 4670/2020) και η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (Α.Π. Φ.8000/οικ.14032/571), αφορούν μόνο τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, όλων των φορέων και του δημοσίου, κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο κ. Μπούρλος, στις διατάξεις του νόμου υπάγονται όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται και απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν είτε ως μισθωτοί είτε ως αυταπασχολούμενοι κ.λ.π. ανεξαρτήτως του πότε ξεκίνησε η συνταξιοδότησή τους.

Στην προηγούμενη κατηγορία υπήρχαν συνταξιούχοι που αυταπασχολούντο και κατέβαλαν εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Η υποχρέωση αυτή δεν διατηρείται πλέον. Συγκεκριμένα, από 1-1-2020 η κατηγορία αυτή δεν καταβάλει αυξημένες εισφορές. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας αναφέρεται ότι αυτό ισχύει μετά την ισχύ των νέων ρυθμίσεων, δηλαδή μετά τις 28-2-2020, όμως στα σχετικά ειδοποιητήρια Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020 δεν υπήρχε προσαύξηση.

Share This