Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την άδεια ειδικού σκοπού προβλέπεται ότι για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια που θα τη χρεώνεται ο εργαζόμενος.

Από την πλευρά τους, εργοδοτικοί φορείς φέρεται να ζητούν την κατάργηση της θερινής άδειας για φέτος,σε κλάδους που έκλεισαν λόγω των μέτρων προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι εργαζόμενοι ξεκουράστηκαν στην καραντίνα.

Ως προς τον χρόνο χορήγησης της άδειας

  • Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη.
  • Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει εντός του ημερολογιακού έτους την άδεια που δικαιούται ο εργαζόμενος, έπειτα από αίτηση του και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.
  • Διαφορετικά, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας, προσαυξημένες κατά 100%, καθώς και το επίδομα αδείας (χωρίς ποσοστό προσαύξησης).
  • Επίσης, υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός.
  • Σε κάθε περίπτωση οι μισές από τις δικαιούμενες ημέρες αδείας πρέπει να χορηγούνται μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 30ή Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους. Πέραν των συνήθων αποδοχών ο μισθωτός δικαιούται και επίδομα αδείας, το οποίο φτάνει μέχρι τον μισό μισθό (για όσους αμείβονται με μισθό) ή μέχρι τα 13 ημερομίσθια (για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο).
Share This