Σχεδόν 350 εκατομμύρια ευρώ νέων χρηματοδοτήσεων, μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα», είχαν ήδη εγκριθεί από την ΕΑΤ προς τις επιχειρήσεις, έως την Παρασκευή, μέσω των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Τη μερίδα του λέοντος, κατέχει η Alpha Bank, με εγκεκριμένες χορηγήσεις που ξεπέρασαν τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη θέση ήταν η Πειραιώς με 110 εκατ. ευρώ, κι ακολουθούσαν η Eurobank με 60 εκατ. ευρώ και η Εθνική με περίπου 20 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός αιτήσεων έχει ήδη αναρτηθεί από τις τράπεζες στην πλατφόρμα και αναμένει την έγκριση της αρχής.

Όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, οι εγκρίσεις προωθούνται σε ένα «αγώνα δρόμου», σε περιβάλλον εξαιρετικά πιεστικό, καθώς η αγορά «διψά» για χρηματοδότηση ενώ η γραφειοκρατία… παραμένει.

Τα δικαιολογητικά που ζητά η Αναπτυξιακή Τράπεζα, λένε, δεν περιορίστηκαν, δοκιμάζοντας τις αντοχές των επιχειρηματιών και των λογιστών τους αλλά και των τραπεζικών στελεχών που εργάζονται στις διευθύνσεις εγκρίσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, κάτω από τις νέες συνθήκες «αποστασιοποίησης» αλλά και τηλεργασίας, που έχει επιβάλλει η πανδημία.

Στέλεχος της Alpha Bank, αιτιολογώντας την επίδοση της στην ταχεία έγκριση χορηγήσεων, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε έγκαιρα ο στρατηγικός σχεδιασμός και η τεχνική προεργασία, ώστε να γίνονται έγκαιρα οι αξιολογήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα αναδιάταξε τον τρόπο λειτουργίας της, επιταχύνοντας τις διαδικασίες λήψης και αξιολόγησης των αιτημάτων. Παρεμβάσεις υπήρξαν σε όλο το κύκλωμα συλλογής των δικαιολογητικών (δίκτυο και επιχειρηματικά κέντρα), επεξεργασίας, ταχείας αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, με στόχο την γρήγορη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά για στήριξη της επιχειρηματικότητας και προστασία της απασχόλησης.

Από την πλευρά της η Πειραιώς ανακοίνωσε την Παρασκευή, ότι πραγματοποίησε τις πρώτες εκταμιεύσεις, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί περίπου 1.000 αιτήσεις χορηγήσεων, καθώς και ότι έχει δεχτεί το 44% των συνολικών αιτήσεων και προχωρά «γοργά» στην αξιολόγηση τους.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα επιδοτεί στο 100% για χρονικό διάστημα 2 ετών το επιτόκιο του δανείου.
Πέραν της πρόβλεψης ότι τα δάνεια θα χορηγούνται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19, δηλαδή τους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, βασικό κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας τουλάχιστον κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας επιδότησης του δανείου.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, το ύψος κάθε δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου, ενώ ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

 

Share This