Και για τον μήνα Μάιο θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού, σε εργαζόμενους που παραμένουν σε αναστολή εργασίας. Δικαιούχοι των 534 ευρώ για τον Μάιο 2020 είναι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν, κατά τον Μάιο 2020, με εντολή δημόσιας αρχής.

Share This