Σύμφωνα με τη Μorgan Stanley, η πρόταση Γαλλίας και Γερμανίας για την υποστήριξη του δανεισμού της Επιτροπής για χρηματοδότησεις ύψους 500 δισ. ευρώ για τις περιοχές με τις μεγαλύτερες συνέπειες από την πανδημία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στο ταμείο ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια ισχυρή κοινή απάντηση, που βοηθά στον μετριασμό του κινδύνου ύφεσης στον νότου.

Προχωρώντας προς επιχορηγήσεις 500 δισ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από κοινή έκδοση: η Γαλλία και η Γερμανία πρότειναν χθες ότι το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με 500 δισ. ευρώ που θα δανειστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία στη συνέχεια θα διανεμηθούν ως μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο. Ενώ μερικές από τις λεπτομέρειες απομένουν να καθοριστούν – πώς θα διανεμηθούν τα κεφάλαια και πώς θα επιστραφούν μετά το 2027, είτε με επέκταση των ιδίων πόρων της ΕΕ είτε με πρόσθετες συνεισφορές των κρατών μελών – εκτιμούμε ότι η συμφωνία των δύο μεγαλύτερων κρατών της ΕΕ θα είναι πιθανότατα αποφασιστικής σημασίας, όπως ήταν συχνά και στο παρελθόν.

Μετριασμός του κινδύνου ύφεσης στο Νότο:

«Βλέπουμε ως βασική πρόκληση για την Ευρώπη να είναι η εξασφάλιση συγχρονισμένης ανάκαμψης, σε μια κατάσταση όπου τα περιφερειακά κράτη μέλη έχουν πληγεί χειρότερα, έχουν μεγαλύτερους ευάλωτους τουριστικούς τομείς και λιγότερη δημοσιονομική ικανότητα χρηματοδότησης μιας ανάκαμψης» επισημαίνει.

«Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ένας προσεκτικός ιδιωτικός τομέας -με τους καταναλωτές να εξοικονομούν περισσότερα χρήματα και οι επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στη βελτίωση των ισολογισμών- σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι πιθανό να χρειαστεί να παρουσιάσει έλλειμμα μετά την ολοκλήρωση της πανδημίας για να εξασφαλίσει την ανάκαμψη. Αυτό θα είναι δύσκολο στην περιφέρεια, δεδομένου του υψηλότερου φόρτου του χρέους και της πιθανής ανοδικής πίεσης στα spread καθώς μειώνεται η υποστήριξη της ΕΚΤ. Ένα σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά σε επιχορηγήσεις σηματοδοτεί μια πιο ουσιαστική και ισχυρή μεταφορά πόρων από τη χρηματοδότηση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δάνεια. Ο συγχρονισμός και η στόχευση μπορεί να συμβάλουν στον καλύτερο μετριασμό του κινδύνου του νότου, χωρίς να επιβαρύνουν σημαντικά τα χρέη τους» συνεχίζουν οι αναλυτές της Μorgan Stanley.

Ενώ αυτή η στρατηγική προορίζεται να είναι προσωρινή, η πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ιδέα της κοινής έκδοσης, δημιουργώντας ένα σημαντικά ασφαλές περιουσιακό στοιχείο ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να αγοράσει χωρίς κανένα περιορισμό. Επισημαίνει επίσης μια αυξημένη δημοσιονομική ικανότητα με την πάροδο του χρόνου, τουλάχιστον για την αποπληρωμή αυτού του πρόσθετου δανεισμού μετά το 2027, το οποίο θα μπορούσε επίσης να είναι θετικό για τη βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης.

Η ΕΚΤ εξακολουθεί να είναι απαραίτητη: Σε χειρότερη εκδοχή τα 500 δισ. Ευρώ, τα οποία είναι περίπου το 3,5% του ΑΕΠ της ΕΕ, μπορεί να μην είναι αρκετά, επισημαίνει η Μorgan Stanley. Στη βασική μας περίπτωση μιας βαθιάς συρρίκνωσης και σχετικά σταδιακής ανάκαμψης, πιστεύουμε ότι αυτό το ταμείο δεν είναι αρκετά μεγάλο για να καταστήσει περιττή την τρέχουσα υποστήριξη της ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει ότι η εξεύρεση ενός τρόπου για να αποφευχθεί ο περιορισμός της ΕΚΤ από την απόφαση του ΣΣΚ πιθανότατα θα χρειαστεί ακόμη για να εξασφαλιστεί μια συγχρονισμένη ανάκαμψη.

 

Share This