Πρόγραμμα Sure
Θα κυμανθεί από 1,4 έως 2,5 δις
Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος 
Ποιους θα αφορά;
Εργαζομένους που θα εργάζονται με ελαστικές μορφές εργασίας( εκ περιτροπής και μερική
απαχόληση)
Εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε τουρισμό και εστίαση που δεν θα επαναλειτουργήσουν
Εποχικούς εργαζομένους στον τουρισμό που δεν πρόλαβαν να πιάσουν δουλειά
Εργαζομένους που θα παραμείνουν σε αναστολή και μετά την 1η Ιουνίου( ειδικού ΚΑΔ).
Τι μέρους του μισθού θα καλύπτει;
Το 50% έως 60% του μισθού.
Ανώτερο ποσό κάλυψης τα 600 ευρώ
Θα λαμβάνονται υπόψη και οικογενειακά κριτήρια (αριθμός τέκνων)
Π.χ μισθωτός με 1.000 ευρώ , λόγω εκ περιτροπής απασχόλησης , θα λαμβάνει 500 ευρώ
από τον εργοδότη . Θα λάβει από το κράτος 300 ευρώ , μπορεί και περισσότερα.
Μισθωτός με 2.000 ευρώ , λόγω εκ περιτροπής απασχόλησης , θα λαμβάνει 1000 ευρώ από
τον εργοδότη . Θα λάβει από το κράτος 600 ευρώ
Share This