Χρονοδιάγραμμα αυξήσεων στις συντάξεις
Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος
1. Καταβολή αυξημένων επικουρικών συντάξεων στις 2
Ιουνίου
2. Τον Αύγουστο καταβολή της αυξημένης σύνταξης
στους απασχολούμενους συνταξιούχους με πέναλτι 30%
αντί για 60% που ήταν έως τώρα.
3. Τον Σεπτέμβριο καταβολή των αυξημένων κύριων
συντάξεων
4.Τον Οκτώβριο καταβολή των αναδρομικών των
αυξημένων κύριων και επικουρικών συντάξεων σε κύριες
και επικουρικές από 1-10-2019.
1. Στις 2 Ιουνίου θα καταβληθούν οι αυξημένες
επικουρικές συντάξεις σε 250.000 συνταξιούχους. Αφορά
συνταξιούχους πριν την 13 η -5-2016 που είχαν άθροισμα
κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300 ευρώ.
Ποιοι θα δουν αυξήσεις στην επικουρική σύνταξη;
το 100% των συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζα
ΤΕΑΠΕΤΕ θα δει αύξηση κατά μέσο όρο 29,49%
το 56,95 των συνταξιούχων του Τομέα Επικουρικής
Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτορείων θα δει αύξηση κατά μέσο όρο 31,29%
το 18,78 των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ θα λάβει
αύξηση στη σύνταξή του κατά μέσο όρο 44,92%
το 51,66% των συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) θα
δει αύξηση κατά μέσο όρο 28,81%
το 38,48% των συνταξιούχων μηχανικών του
ΤΣΜΕΔΕ θα λάβει αυξήσεις κατά μέσο όρο 12,29%.
2.Τον Αύγουστο θα καταβληθούν οι συντάξεις των
απασχολούμενων συνταξιούχων χωρίς περικοπή 60%.
Στους απασχολούμενους συνταξιούχους θα περικόπτεται
τo 30% της σύνταξης ενώ έως τώρα είχαν περικοπή60%.
Θα ισχύσει αναδρομικά από 1-3-2020.
3.Τον Σεπτέμβριο θα καταβληθούν οι αυξημένες κύριες
συντάξεις .
Ποιες κατηγορίες θα δουν αύξηση ;
 • Οι συντάξεις όλων των συνταξιούχων επανυπολογίζονται
  με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης .
  Όσοι έχουν αύξηση μετά νέα ποσοστά αναπλήρωσης και
  είναι συνταξιούχοι πριν την 13
  η
  -5-2016 θα λάβουν την
  αύξηση σταδιακά κατά 1/5 ανά έτος για πέντε έτη ως το
  2024 .
  Όσοι είναι συνταξιούχοι μετά την 13
  η
  -5-2016 θα λάβουν
  αύξηση από 1-10-2019 αναδρομικά.
  Όσων η αύξηση δεν υπερβαίνει την προσωπική διαφορά ,
  τότε συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά
  Όσοι υποβάλλουν αίτηση μετά την 1
  η
  -10-2019 , αυτή θα
  υπολογιστεί εξαρχής με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης
Share This