Τις εκτιμήσεις της για τα οικονομικά μεγέθη α’ τριμήνου 2020 έδωσε στη δημοσιότητα η Aegean Airlines, σε ειδική ενημέρωση των αναλυτών, ενώ είχε προηγηθεί, χθες, η τηλεδιάσκεψη του επικεφαλής της Ευτ. Βασιλάκη, ο οποίος σκιαγράφησε με μελανά χρώματα το μέλλον της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Aegean Airlines, θα ανακοινώσει τελικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2020 στις 25 Ιουνίου 2020.

Βάσει της εκτίμησης στο α’ τρίμηνο ο κύκλος εργασιών έχει υποχωρήσει 15% στα 146,4 εκατ. ευρώ, με τις ζημίες προ φόρων να φθάνουν στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 30 εκατ. ευρώ λόγω της αναστολής λειτουργίας.Παράλληλα τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε 465 εκατ.

Η ανακοίνωση της Aegean:

H AEGEAN προέβη σε ενημέρωση αναλυτών ούτως ώστε να παράσχει εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης που διαμορφώθηκε λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 αλλά και οι περιορισμοί στη μετακίνηση που επιβλήθηκαν από τα κράτη της ΕΕ από τον Μάρτιο του 2020.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2020 η AEGEAN μετέφερε 2,1 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας μείωση 15% σε σχέση με το 2019. Η μείωση προήλθε εξολοκλήρου από το μήνα Μάρτιο, όπου η μείωση της κίνησης, επηρεαζόμενη σταδιακά από την εξέλιξη της πανδημίας, ανήλθε σε 56%, αντιστρέφοντας την πολύ καλή πορεία που σημειώθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο με αύξηση 11% και 7%, αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τα συνολικά έσοδα, ο Μάρτιος, με εκτιμωμένη μείωση 59%, αντέστρεψε την αύξηση που καταγράφηκε τους δύο πρώτους μήνες του έτους.

Συνεπώς, στο πρώτο τρίμηνο 2020, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να σημειώσει μείωση 15% σε €146,4 εκατ. Οι ζημιές προ φόρων το πρώτο τρίμηνο του έτους αναμένονται σε €80 εκατ. σε σύγκριση με ζημιές προ φόρων ύψους €48,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Το αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου 2020 αναμένεται να επιβαρυνθεί με επιπλέον €30 εκατ. καθώς η αναστολή του μεγαλύτερου μέρους της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καθιστά τα συμβόλαια παραγώγων πετρελαίου που είχαν συναφθεί για την αντιστάθμιση του κινδύνου μη αποτελεσματικά. Συνεπώς, οι ζημιές προ φόρων του πρώτου τριμήνου και με την επίδραση της πρόβλεψης αυτής εκτιμώνται σε € 110 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε €465 εκατ. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει νέες πιστωτικές γραμμές σε κεφάλαιο κίνησης από Ελληνικές τράπεζες, συνολικού ύψους € 120 εκατ.  Η Εταιρεία εκτιμά, μετα την αναστολή του σημαντικότερου μέρους της δραστηριότητας της από τις 26/3, υπό το σενάριο της σχεδόν μηδενικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ότι η ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων θα κυμανθεί σε περίπου €40 εκατ. μηνιαίως.

 

 

 

 

Share This