Ειδική εισφορά αλληλεγγύης, υπολογιζόμενη με προοδευτική κλίμακα συντελεστών κυμαινόμενων από 2,2% έως και 10%, επιβάλλεται και φέτος με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όσους φορολογούμενους απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2019 συνολικό ετήσιο εισόδημα (άθροισμα φορολογουμένων και απαλλασσόμενων εισοδημάτων από διάφορες πηγές) μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ. O φορολογούμενος μπορεί να αποφύγει την εισφορά, εφόσον μπορεί να καλύψει την πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που έχει προκύψει λόγω των τεκμηρίων, επικαλούμενος ανάλωση κεφαλαίου σχηματιζόμενου από εισοδήματα και έσοδα προηγούμενων ετών.

Share This