Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαμόρφωση του μηχανισμού αναπλήρωσης τυχόν απωλειών στους μισθούς των εργαζομένων λόγω της κορωνο-κρίσης.Tο “καθεστώς” αυτό μπορεί να καλύπτει ακόμα και το 100% του πλήθους των εργαζομένων μίας επιχείρησης (εφόσον είναι όλοι τους είναι πλήρους απασχόλησης). Δηλαδή, μία επιχείρηση θα μπορεί να εντάξει ακόμα και όλους τους εργαζομένους της στο σύστημα επιχορήγησης μέρους της μείωσης του μισθού τους. Εναλλακτικά, μπορεί να εντάξει μέρος αυτών, ενώ το υπόλοιπο να συνεχίσει να το αμείβει με τις ισχύουσες συμβάσεις του.

Το σχετικό πλαίσιο αναμένεται να ψηφισθεί από τη Βουλή, προκειμένου να εφαρμοσθεί από την 1η Ιουνίου.

Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες, το πιθανότερο σενάριο πλέον προβλέπει την κρατική επιδότηση του 60% (και όχι του 50% ή 40% όπως προβλέπουν τα εναλλακτικά σενάρια) των απωλειών που ενδεχομένως θα υποστεί ένας εργαζόμενος μίας επιχείρησης από τον ερχόμενο μήνα. Έτσι αν πχ ένας εργαζόμενος από τα 1400 ευρώ μικτά πέσει στα 1.000 ευρώ και χάσει, έτσι, 400 ευρώ, το κράτος θα αναλάβει να καλύψει τα 240 ευρώ της μείωσης (60% της μείωσης των 400 ευρώ). Έτσι, ο εργαζόμενος θα λάβει ως τελική αμοιβή ποσό ύψους 1240 ευρώ (1000 ευρώ από τον εργοδότη του και 240 ευρώ από το κράτος). Συνεπώς η μείωση που θα υποστεί ο εργαζόμενος του παραδείγματος, θα ανέλθει τελικά στα 160 ευρώ ή 11% αντί για 400 ευρώ ή 28%. Το ίδιο σενάριο προβλέπει την κάλυψη των εισφορών που αντιστοιχούν στο κρατικό “επιμίσθιο”.

Share This