Όσον αφορά την εργασία και τον νέο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης, μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου. Οι εργοδότες θα μπορούν να περιορίζουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στο ήμισυ. Για το διάστημα που δεν θα εργάζεται θα του καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 60% της αμοιβής του. Σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, το υπόλοιπο θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλήρου.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν σε αναστολή θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, κατ΄αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής και το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού.

Επίσης, και τον μήνα Μάιο παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Για τον μήνα Ιούνιο παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων, αποκλειστικά και μόνο για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, αλλά και για επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού που πλήττονται.

Share This