Στα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνονται η απαγόρευση ταξιδιού προς την Ε.Ε. και η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων προσώπων και οντοτήτων. Επιπλέον, απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες της Ε.Ε. να διαθέτουν κεφάλαια σε όσους περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κυρώσεων.

Τα μέτρα μπορούν αν επιβληθούν και για κυβερνοεπιθέσεις κατά τρίτων κρατών ή διεθνών οργανισμών, εφόσον κρίνονται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Βασικός σκοπός παραμένει η αποτροπή και η αντίδραση σε δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, που στρέφονται κατά της Ε.Ε. ή των κρατών-μελών της.

Η απόφαση εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά από τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της σχετικά με κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, που εκμεταλλεύονται την πανδημία του κορωνοϊού. Με την εν λόγω δήλωση η Ε.Ε. τόνισε ότι είναι αποφασισμένη να προλάβει, να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητες αυτές, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντίδρασής της στην κρίση COVID-19.

Ιστορικό
Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε. ενίσχυσε την ανθεκτικότητα και την ικανότητά της να προλαμβάνει, να αποθαρρύνει, να αποτρέπει και να αντιδρά σε απειλές και κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο με σκοπό την διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Τον Ιούνιο του 2017, η Ε.Ε. ενέτεινε την αντίδρασή της, θεσπίζοντας πλαίσιο για κοινή διπλωματική αντίδραση της Ε.Ε. έναντι κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο (“εργαλειοθήκη για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο”). Χάρη στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα μέτρα της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων περιοριστικών μέτρων, εφόσον είναι αναγκαίο, για την πρόληψη, την αποτροπή και την αντιμετώπιση κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, που απειλούν την ακεραιότητα και την ασφάλειά τους.

Πιο πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό “Πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο”, με τον οποίο θεσπίσθηκε ένα σύστημα προγραμμάτων πιστοποίησης σε επίπεδο Ε.Ε. και ο Οργανισμός της Ε.Ε. για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, προς αντικατάσταση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

Το νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση του καθεστώτος κυρώσεων στον κυβερνοχώρο θεσπίστηκε τον Μάιο του 2019, δημιουργώντας τη βάση επί της οποίας η Ε.Ε. μπορεί να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

 

 

 

 

Share This