Έλεγχοι αναμένεται να διενεργηθούν με στοιχεία από το σύστημα «Εργάνη» για τους μισθωτούς που απασχολούνται σε κάθε επιχείρηση, αλλά και με στοιχεία της ΑΑΔΕ για τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, στοιχεία από φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που αφορά τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη για πρώτη φορά από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τα 800 ευρώ το κριτήριο του θετικού κύκλου εργασιών διότι όπως αναφέρει η εγκύκλιος μπορεί να μην έχουν προλάβει να αποκτήσουν εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου κέρδη λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος απόσβεσης των επενδύσεων τους.

Share This