Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές και είναι πλήρως προετοιμασμένη να επεκτείνει το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων αν χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος, Φίλιπ Λέιν.

Μιλώντας δύο εβδομάδες πριν την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση τη ΕΚΤ, τόνισε τη σπουδαιότητα της νομισματικής στήριξης και προς τα 19 μέλη της ευρωζώνης, καθώς προσπαθούν να μειώσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας.

«Εξετάζουμε συνεχώς το καθένα από τα μέτρα μας ώστε να διαπιστώσουμε αν είναι σωστά κατανεμημένα και επαρκή για να προσφέρουν όσα χρειάζονται σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να προσαρμόσουμε περαιτέρω τα εργαλεία μας, αν απαιτηθεί», είπε.

Οι φορείς χάραξης πολιτικής έχουν υπονοήσει ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει το μέγεθος του έκτακτου σχεδίου αγοράς ομόλογων ύψους 750 δισ. ευρώ, ίσως και από τον επόμενο μήνα, ώστε να βοηθήσει την ευρωζώνη στη χειρότερη κρίση της μεταπολεμικής ιστορίας.

Από την έναρξη του προγράμματος στα τέλη Μαρτίου, η ΕΚΤ έχει εστιάσει σε χώρες, όπως η Ιταλία, για να αποφευχθεί μια κατάσταση όπου οι αυξανόμενες αποδόσεις ακυρώνουν τις θετικές επιπτώσεις της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για όλες τις χώρες του ευρώ.

«Ο στόχος είναι η σταθεροποίηση και η βελτίωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών ως απάντηση σε αυτό το μεγάλο σοκ», είπε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον πάγιο κανόνα της ΕΚΤ ότι οι αγορές ομολόγων πρέπει να είναι ανάλογες με το μέγεθος κάθε οικονομίας. «Είπαμε ότι έχουμε την ευελιξία που απαιτείται για να παρεκκλίνουμε, αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Πηγή: Bloomberg

 

Share This