Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων ο τζίρος μειώθηκες τουλάχιστον 20% κατά την περίοδο της κρίσης θα μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης που η κυβέρνηση δίνει το όνομα «συν-εργασία». Θα ισχύσει από τις αρχές Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο.

Η σύμπραξη κράτους και επιχειρήσεων έγκειται στο γεγονός ότι το κράτος θα έρχεται να καλύπτει το 60% του μισθού που θα χάνουν από τη μείωση του χρόνου εργασίας τους. Όριο ασφάλειας θα είναι ο βασικός μισθός, καθώς το τελικό ποσό των εργαζόμενων δεν θα μπορεί να υπολείπεται από τα 650 ευρώ.

Οι δράσεις στήριξης της απασχόλησης, έχουν όπως ξεκαθάρισε και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, τρεις άξονες. Ο πρώτος, αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Ο δεύτερος αφορά στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης με κωδικό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», και ο τρίτος αφορά στην ενίσχυση εποχικά απασχολούμενων και ανέργων.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, από την 1η Ιουνίου 2020 αρχίζει να εφαρμόζεται η μείωση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης κατά 0,90 μονάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του ν.4670/2020. Σύμφωνα με τον υπουργό, η από 1η Ιουνίου μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα λειτουργήσει ευεργετικά στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και στην ανακούφιση των επιχειρήσεων, μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος.

Share This