Μεγάλη μείωση 9,3% κατέγραψε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάρτιο του 2020, πρώτο μήνα της πανδημίας. Η σύγκριση γίνεται με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, ενώ μείωση -5,7% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2019 με το 2018. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Μείωση κατά 10% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.
  • Μείωση κατά 9,3% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Μείωση κατά 8,9% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.
  • Μείωση κατά 10% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2% τον Μάρτιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2020.

 

 

 

 

Share This