Υπενθυμίζεται πως κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων, οι εμπορικές τράπεζες δέχθηκαν περισσότερες από 25.000 αιτήσεις, ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε πέντε μόνο ημέρες από την έναρξη της δράσης, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να «κλείσει» προσωρινά για να γίνει η αξιολόγηση.

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος, η σχετική πλατφόρμα (https://www.ependyseis.gr/mis) που άνοιξε ξανά σήμερα αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα νωρίτερα, τα οποία σύντομα ξεπεράστηκαν. Σημειώνεται πως η αρχική επιλογή των αιτήσεων γίνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τις στέλνει στην τράπεζα του αιτούντος.

Στη συνέχεια οι τράπεζες στέλνουν τις αιτήσεις των πελατών τους στην Ελληνική Αναπτυξιακή τράπεζα για να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων.

Την πλατφόρμα των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των τραπεζών, διαμορφώνεται σε άνω των 2 δισ. ευρώ.

Οι όροι του προγράμματος

Η μεγάλη ζήτηση από την πλευρά των επιχειρηματιών οφείλεται στο γεγονός ότι το επιτόκιο ατών των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας «ΤΕΠΙΧ ΙΙ», με βασική προϋπόθεση για την επιδότηση την διατήρηση των θέσεων εργασίας τουλάχιστον κατά τα δύο πρώτα έτη του δανείου.

Το ύψος των κεφαλαίων κίνησης που μπορεί να ζητήσει η εκάστοτε εταιρεία φτάνει τα 500.000 ευρώ ενώ τα δάνεια χορηγούνται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19, δηλαδή τους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, το ύψος κάθε δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης, ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου, ενώ ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

 

 

 

Share This