«Αυτή τη χρονιά πρέπει να κρατήσουν τα κέρδη για να χτίσουν τα κεφάλαια τους» τονίζει.

Η ίδια αναγνωρίζει πως αυτό είναι δυσάρεστο για τους μετόχους, αλλά υπογραμμίζει πως δεδομένης της οικονομικής αβεβαιότητας υπάρχουν σοβαροί λόγοι για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών.

«Η προστασία της ισχύς του τραπεζικού τομέα σημαίνει ότι, μόλις η ανάκαμψη ανεβάσει ρυθμό, οι μέτοχοι μπορούν να περιμένουν μεγαλύτερα μερίσματα» σημειώνει η κα. Γκεοργκίεβα.

 

 

Share This