Στα 2 δισ. ευρώ έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ ΙΙ μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν δάνειο με επιδότηση του 100% του επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια του δανείου. Το μέσο ποσό αυτών, ανέρχεται στις 300.000 ευρώ, με τις επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί ως τώρα να προσεγγίζουν τις 1.900, ενώ απομένουν ακόμη προς διάθεση περισσότερα από 1,4 δις. ευρώ.

Ωστόσο, επιχειρήσεις οι οποίες δε θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από το το Ταμείο Εγγυοδοσίας που αναμένεται να εκκινήσει τα τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου όπως ενημέρωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

 

 

Share This