Την μείωση από το 5,16% στο 4,98% των κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας ανακοίνωσε σήμερα η Franklin Templeton Institutional.

Η Franklin Templeton Institutional LLC, ενημέρωσε γραπτώς την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ στις 20.05.2020 ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 20.05.2020 κατέχει πλέον έμμεσα το 4,98% των κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας, από 5,16% με βάση την τελευταία σχετική γνωστοποίηση. Η Franklin Templeton Institutional LLC είναι 100% θυγατρική της Franklin Resources, INC.

 

 

 

Share This