Η αναγγελία σύγκλησης συνέλευσης των ομολογιούχων της Forthnet την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020, αποτελεί ένα κομβικό σημείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξαγορά της Forthnet από την United Group, η οποία ελέγχεται από την BC Partners. Η συνέλευση των ομολογιούχων θα έχει θέμα τη σύντμηση της περιόδου μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) που έχει εκδώσει η Forthnet από τριμηνιαία, σε μηνιαία.

Όπως προβλέπεται από τη συμφωνία της εξαγοράς, ο νέος ιδιοκτήτης θα αποκτήσει το σύνολο της έκθεσης (μετοχές, δάνεια και μετατρέψιμες ομολογίες) που κατέχουν οι Πειραιώς, Εθνική και Alpha στη Forthnet και τις θυγατρικές της. Η κίνηση αυτή διευκολύνει τον επενδυτή να προχωρήσει στην μετατροπή του ΜΟΔ χωρίς σημαντική χρονική καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η United Group, που ελέγχεται από τη βρετανική επενδυτική εταιρεία BC Partners, έχει καταθέσει πρόταση ύψους 42 εκατ. ευρώ, η οποία κρίθηκε συμφέρουσα σε επίπεδο «κουρέματος» των δανείων της εταιρείας.

Η πρόταση της United Group περιλαμβάνει απόκτηση του equity, των ομολογιών, αποπληρωμή των δανείων που απομένουν, καθώς και ενδιάμεση χρηματοδότηση για την περίοδο που θα απαιτηθεί μέχρι τη λήψη των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και το οικονομικό «κλείσιμο» της συναλλαγής. Υπενθυμίζεται ότι τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της Forthnet για το 2019, ανήλθαν στα €262,78 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2018 κατά -5,9% εξαιρούμενης της επίδρασης των εσόδων που σχετίζονται με την θυγατρική Forth-CRS που πουλήθηκε κατά το 2018.

Τα έσοδα από εταιρικούς πελάτες παρέμειναν σταθερά, ενώ ο τομέας της διαφήμισης ενισχύθηκε κατά 5,8%. Το EBITDA του 2019 ανήλθε στα €36,4 εκατ., έναντι €42,3 εκατ. του 2018. Εξαιρούμενης της επίδρασης στο EBITDA των αποτελεσμάτων από την Forth-CRS, η μείωση θα ήταν 8,6%. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται σε €256,1 εκ. αποτελεσμάτων της για την περσινή χρήση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This