Ο συνδυασμός χαμηλών επιτοκίων και πανδημίας δημιουργεί αρνητικό περιβάλλον για την ανάκαμψη της κερδοφορίας του τραπεζικού συστήματος, εκτιμά το ΔΝΤ.  Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πορεία των τραπεζών σε εννέα ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στην έκθεση για την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, το σύνολο της οποίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο συνδυασμός χαμηλών επιτοκίων και πανδημίας του κορονοϊού δημιουργεί ισχυρές πιέσεις για το τραπεζικό σύστημα, με την κερδοφορία να μην κατορθώνει να ανακάμψει πριν από το 2025.

Σύμφωνα με το Ταμείο η κερδοφορία υπήρξε μια επίμονη πρόκληση για τις τράπεζες σε αρκετές προηγμένες οικονομίες από το 2008 έως και σήμερα. Ενώ η χαλαρή νομισματική πολιτική βοήθησε στη στήριξη της ανάπτυξης, τα χαμηλά επιτόκια συμπίεσαν τα καθαρά επιτόκια επιτοκιακών κερδών για τις τράπεζες.  Παράλληλα η έλευση της πανδημίας του κορονοϊού και των αρνητικών της επιπτώσεων σε οικονομία και επιχειρηματική δραστηριότητα καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εικόνα για τον τραπεζικό κλάδο.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση οι τράπεζες εννέα χωρών (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδάς και Σουηδία) δεν θα κατορθώσουν να «δημιουργήσουν κέρδη πάνω απο κόστος των κεφαλαίων τους έως το 2025. Μόλις υποχωρήσουν οι άμεσες προκλήσεις, οι τράπεζες θα μπορούσαν λάβουν μέτρα για τον μετριασμό των πιέσεων στα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης των εσόδων από προμήθειες ή μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους, αλλά θα είναι δύσκολο να μετριαστούν πλήρως οι πιέσεις στην κερδοφορία».

Ένα στοιχεία που ανησυχεί, επίσης, το ΔΝΤ είναι η διαφαινόμενη διάθεση των τραπεζών να αναλάβουν περισσότερο ρίσκο μετά το πέρας της κρίσης του κορονοϊού, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα τόσο στις ίδιες όσο και στην ευρύτερη οικονομία.

 

 

Share This