Πιο σύντομη διαδικασία επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στις επιχειρήσεις καθορίζεται με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή (υπ’ αριθμόν Α1104/2020), που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση:

-Ο ΦΠΑ θα επιστρέφεται, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων, εφόσον καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεωστήτως, είτε εξαρχής ή από επιγενόμενο λόγο.

-Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που προκύπτει από την υποβολή περιοδικής δήλωσης θα προβλέπει την εφαρμογή μεθόδου ανάλυσης κινδύνου.

Συγκεκριμένα, με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ -στην οποία ο υπόχρεος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τον κωδικό 503 με αιτούμενο ποσό για επιστροφή, να έχει επιλέξει μία από τις αιτίες επιστροφής πλην της μείωσης χρεωστικού υπολοίπου και να έχει συμπληρώσει τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού- θα δημιουργείται ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής ΦΠΑ η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικά.

-Το αιτούμενο ποσό προς επιστροφή που αναγράφεται στη δήλωση ΦΠΑ θα επιστρέφεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν κεντρικής αξιολόγησης των αιτήσεων που δημιουργούνται ηλεκτρονικά, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

Share This