Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11/03/2020 δόθηκε παράταση στην προθεσμία δήλωσης διόρθωσης των τετραγωνικών στους δήμους έως 30/06/2020.

Μιχάλης Αντωνόπουλος – Φοροτεχνικός 

Οπότε δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και να ελέγξουμε τα δηλωθέντα τετραγωνικά που υπάρχουν στον λογαριασμό της ΔΕΗ εάν είναι τα πραγματικά του ακινήτου.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να διορθώσουν τα τετραγωνικά στους Δήμους ή μέσω της πλατφόρμας https://tetragonika.govapps.gr/ με τους κωδικούς του taxis. Υπόχρεοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχοντας την πλήρη κυριότητα, ή επικαρπία, ή είναι νομέας πάσης φύσεως ακινήτου εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, νόμιμα ή αυθαίρετα. Τα στοιχεία στους Δήμους έρχονται από το Ε9 οπότε εάν τα τετραγωνικά στο Ε9 είναι λάθος θα πρέπει να διορθωθούν και εκεί ώστε να μεταφερθούν σωστά στους Δήμους.
Όσοι δεν διορθώσουν τα τετραγωνικά έως τις 30/06/2020 οι Δήμοι αργότερα θα ξεκινήσουν τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις με αποτέλεσμα να πληρώσουν πρόστιμα, φόρους, τέλη και προσαυξήσεις με προγενέστερη ημερομηνία. Για όσους τα διορθώσουν θα υπάρξει απαλλαγή από φόρους, τέλη, προσαυξήσεις για τα προηγούμενα χρόνια και θα επιβαρυνθούν με εισφορές από 01/01/2020.

Share This