Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και φέτος με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,υπολογιζόμενη με προοδευτική κλίμακα συντελεστών κυμαινόμενων από 2,2% έως και 10%, επιβάλλεται σε όσους φορολογούμενους απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2019 συνολικό ετήσιο εισόδημα (άθροισμα φορολογουμένων και απαλλασσόμενων εισοδημάτων από διάφορες πηγές) μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ.

Η εισφορά επιβαρύνει και κάθε φορολογούμενο που με βάση το άθροισμα των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εμφανίζεται με συνολικό τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο, αφενός του πραγματικού του εισοδήματος και αφετέρου του ορίου των 12.000 ευρώ.

Share This