«Ψαλίδι» στις πραγματικές τους αποδοχές θα δουν από τον επόμενο κιόλας μήνα χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Και αυτό γιατί με τον νέο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης που εξήγγειλε  η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις μπορούν μονομερών να εφαρμόζουν σύστημα εργασίας δύο εβδομάδων τον μήνα με μισό μισθό.

Ο νέος μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης θα ισχύει από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορά:

  • επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μείωση του τζίρου τουλάχιστον κατά 20%
  • νέες επιχειρήσεις που δεν είχαν έσοδα αλλά και
  • εποχικές επιχειρήσεις

Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Έτσι, το κράτος θα επιδοτεί κατά το 60% την απώλεια του εισοδήματος που θα έχει ο εργαζόμενος, όταν θα μειώνεται ο χρόνος εργασίας του κατά 50%, ενώ σε περίπτωση που η τελική αμοιβή υπολείπεται του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ, η διαφορά θα καλύπτεται επίσης από το κράτος.

Παραδείγματα

  • Στην περίπτωση μισθού των 1.000 ευρώ με μείωση του χρόνου εργασίας κατά 50%, ο εργοδότης θα πληρώσει 500 ευρώ στον εργαζόμενο και το κράτος θα καταβάλει τα υπόλοιπα 300 ευρώ. Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει έτσι μισθό 800 ευρώ.
  • Εργαζόμενος με μισθό 800 ευρώ μπαίνει σε καθεστώς μειωμένου χρόνου εργασίας κατά 40%. Ο μισθός του μειώνεται έτσι στα 480 ευρώ, το κράτος θα καταβάλει το 60% της μηνιαίας του απώλειας, δηλαδή 288 ευρώ. Ο νέος μισθός του εργαζομένου θα πέσει στα 768 ευρώ.
Share This