Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων 

Τρομερές αντιδράσεις έχει φέρει στον κόσμο των εργοδοτών, των λογιστών και των μισθολόγων η προτεινόμενη διάταξη όσον αφορά την καταβολή του Δώρου Πάσχα στους εργαζομένους αλλά και την διαδικασία υποβολής.

Ας πάρουμε τα πράγματα απ την αρχή:

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΠΝΠ 30/3/2020, Άρθρο 19 ανέφερε τα εξής:

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ΄ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ΄ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

Και είναι λάθος να ψάχνει κάποιος δικαιολογίες κάνοντας αναφορά στην παράγραφο 5 της ΠΝΠ όπου όπως όλες οι ΠΝΠ και οι νόμοι, παραπέμπουν στην επεξήγηση της διαδικασίας σε αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Διότι σε αυτήν την περίπτωση έπρεπε να επεξηγηθεί ο τρόπος καταβολής απ το κράτος και όχι οτιδήποτε άλλο.

Έρχεται τώρα η νέα ΚΥΑ να αλλάξει τα δεδομένα ορίζοντας ως υπόχρεο καταβολής του συνολικού ποσού (δηλαδή και του δώρου που αναλογεί στην εργασία αλλά και του δώρου που αναλογεί στην αναστολή) τον εργοδότη.

Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ακόμη περισσότερο, παρότι «όπως είναι γνωστό» είναι ξεκάθαρο κι από την ΠΝΠ, ο εργοδότης έχει μόνο μία υποχρέωση:

· Να καταβάλλει το Δώρο Πάσχα που του αναλογεί.

· Δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλλει αποδοχές για διάστημα στο οποίο ο εργαζόμενος δεν του παρείχε εργασία.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι η αλλαγή της απόφασης του κράτους, ίσως να οφείλεται σε τεχνικές αδυναμίες, ίσως σε οικονομική δυσπραγία, είναι ωστόσο απόλυτα λανθασμένη ενώ κινείται και στα όρια της νομιμότητας ως προς την μεταφορά μιας υποχρέωσης που δεν αφορά τον εργοδότη.

Ο αρθρογράφος ωστόσο γνωρίζει πολύ καλά ότι τυχόν τεχνικές αδυναμίες θα μπορούσαν να ξεπεραστούν όπως άλλωστε συμβαίνει ακόμη και τώρα με την περίπτωση της «Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς». Θυμίζουμε λοιπόν ότι ο εργοδότης, δεν παρακρατεί το 6,67% από τους εργαζόμενους ενώ αντίστοιχα δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ παρότι τις δηλώνει σε ξεχωριστό κωδικό και πάει ύστερα το γενικό λογιστήριο του κράτους και πιστώνει τους λογαριασμούς του ΕΚΦΑ με τα αναλογούντα ποσά.

Άρα και σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε κάλλιστα να μην υπάρξει καμία υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ενώ παράλληλα για το σκέλος των αποδοχών, με δεδομένη την υποβολή και στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα μπορούσε αυτόματα το κράτος να πιστώσει αυτά τα χρήματα απ ευθείας στους εργαζομένους.

Η παρακράτηση του φόρου και η λάθος επιδότηση

Βέβαια ίσως η απάντηση να βρίσκεται σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο έχει πέσει στα ψιλά γράμματα είναι λοιπόν αυτό της φορολογικής επιβάρυνσης τον εργαζομένων. Με την μέθοδο που τελικά επιλέγεται, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε παρακράτηση ΦΜΥ και Εισφοράς Αλληλεγγύης και για το διάστημα της αναστολής. Μπορεί να είναι αντίστοιχη διαδικασία με αυτή της άδειας ειδικού σκοπού αλλά εδώ υπάρχει μια διακριτή διαφορά. Στην άδεια ειδικού σκοπού δεν υφίσταται αναστολή εργασίας!

Άρα, η διαφορά του Δώρου Πάσχα δεν αποτελεί επιδότηση εργαζομένου καθώς στην ουσία πρόκειται για επιδότηση εργοδότη

Η προπληρωμή του Δώρου Πάσχα και το μείζον θέμα με τον υπολογισμό εισφορών.

Και εδώ φυσικά, υπήρξε πλήθος εργοδοτών, το οποίο κατόπιν επιθυμίας (και κατόπιν κυβερνητικών παροτρύνσεων) κατέβαλλε ήδη το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους του παρότι είχε το δικαίωμα να το καταβάλλει μέχρι 30/6.

Άρα σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι εργοδότες οφείλουν να υπολογίσουν συμπληρωματικό Δώρο Πάσχα και να χορηγήσουν την διαφορά, δηλαδή το αναλογούν ποσό του διαστήματος αναστολής. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται μέχρι 30 Ιουνίου

Βέβαια προσέξτε τώρα το τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών η οποία εφαρμόστηκε από 1/6.

· Ο εργοδότης που υπολόγισε και κατέβαλλε το Δώρο Πάσχα τον Απρίλιο, θα πρέπει σήμερα να επανυπολογίσει Δώρο αλλά το θέμα είναι με ποια ημερομηνία να το κάνει. Διότι αν το κάνει με ημερομηνία Ιουνίου, θα έχουμε το εξής απίστευτο, να υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εισφορών για την ίδια περίοδο δηλαδή για το Δώρο Πάσχα. Εκτός αν υπάρξει ξεκάθαρη οδηγία για υποχρέωση υπολογισμού με την αρχική ημερομηνία.

· Άλλωστε από μόνο του αποτελεί αδικία, να έχει κάποιος επιλέξει να πληρώσει το Δώρο Πάσχα νωρίτερα και συγκεκριμένα τις ημέρες του Πάσχα και να πληρώσει στην ουσία αυξημένες εισφορές κατά 0,90% σε σχέση με τους υπολογισμούς και τις πληρωμές που θα γίνουν τον Ιούνιο (η μείωση αφορά τους πλήρως απασχολούμενους).

· Εκτός αν κάποιοι που πλήρωσαν το Δώρο Πάσχα, επιλέξουν τελικά την διαδικασία του επανυπολογισμού με βάση τα μειωμένα ποσοστά των εισφορών Ιουνίου

· Υπάρχει φυσικά και η πιθανή περίπτωση, να δοθεί οδηγία προς όλους, ο υπολογισμός των εισφορών να γίνει με τα ποσοστά που ίσχυαν κατά την αρχική υποχρέωση, δηλαδή την Μεγάλη Τετάρτη.

· Εδώ φυσικά να τονίσουμε ότι αν δεν δοθεί λύση, θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολο να προλάβει ο ΕΦΚΑ (όσο κι αν το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ισχυρά αντανακλαστικά) να δημιουργήσει μέχρι τέλος Ιουνίου τα εκατοντάδες νέα πακέτα κάλυψης με τις μειωμένες εισφορές για τους νέους ασφαλισμένους

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Και πάμε τώρα στην «καυτή πατάτα» της υποβολής η οποία για άλλη μια φορά πέφτει στα χέρια των λογιστών και των μισθολόγων.

Με την νέα διαδικασία, ο εργοδότης υποχρεούται στην υποβολή και της ΑΠΔ αλλά και νέου ειδικού εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Και εδώ πρόκειται για μια απίστευτα λανθασμένη επιλογή της διπλής υποβολής.

Διότι, από τη στιγμή που επιλέχθηκε η καταβολή του Δώρου από τον εργοδότη και η υποβολή της ΑΠΔ από τον εργοδότη, δεν υπάρχει πραγματικά κανένας ιδιαίτερος λόγος να υπάρξει και η υποχρέωσης υποβολής ειδικού εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ακόμη και ο IBAN ως πληροφορία είναι γνωστός διαμέσου της ΑΑΔΕ. Όσο δεν για τις μικτές αποδοχές και τις αναλογούσες εισφορές, αυτές θα έχουν ήδη δηλωθεί και στην ΑΠΔ.

Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι η ίδια αντίστοιχη αντιμετώπιση αποφεύχθηκε στο θέμα της Αδείας Ειδικού Σκοπού όπου με παρέμβασή μας, εξηγήσαμε στους αρμόδιους ότι από τη στιγμή που υπάρχει η υποχρέωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, δεν υπάρχει κανένας λόγος υποβολής ξεχωριστής ΑΠΔ για τις άδειες ειδικού σκοπού.

Ακόμη και τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο να διορθωθεί αυτή η λανθασμένη προσέγγιση του θέματος για να μειωθεί μια γραφειοκρατική μέθοδος που δεν θα επιφέρει κανένα επιπλέον ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Share This