Έκπτωση 25% στις δόσεις ρυθμίσεων οφειλών και τη δόση του φόρου κληρονομιάς θα λάβουν οι επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό,οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας , όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πλήττονται από τη μείωση κατά 40% των ενοικίων. Υπάρχει όμως και μια βασική προϋπόθεση ,να πληρωθούν έως τις 31 Μαΐου, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η έκπτωση 25% στην πληρωμή οφειλών επεκτείνεται και τον μήνα Μάιο και αφορά στις εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση με ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής εντός του μηνός Μάιου 2020.

Εξαιρούνται από την έκπτωση 25% οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

Share This