Τα δάνεια που έχουν λάβει οι φορολογούμενοι μπορούν να φανούν χρήσιμα για την κάλυψη των τεκμηρίων, αλλά από την άλλη πλευρά μπορούν να φουσκώσουν το φόρο, αφού η πληρωμή τους θεωρείται και αυτή τεκμήριο.

Mπαζιωτόπουλος Λεωνίδας Λογιστής – Φοροτεχνικός

Ολόκληρα τα ποσά των καταναλωτικών δανείων τα οποία εκταμιεύθηκαν από τους φορολογούμενους εντός του 2019 μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ίδιους για την δικαιολόγηση επιπλέον διαφορών φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψουν, στις φορολογικές δηλώσεις, εξαιτίας του προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων τους σε επίπεδα υψηλότερα των δηλωθέντων.

Με την χρησιμοποίηση των ποσών των δανείων για την κάλυψη των πρόσθετων διαφορών φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτουν λόγω τεκμηρίων, οι φορολογούμενοι γλιτώνουν από την υπερ-φορολόγηση επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, καθώς οι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί των πολύ πιο χαμηλών ποσών των δηλωθέντων εισοδημάτων τους κι όχι επί των υψηλών ποσών των τεκμαρτών εισοδημάτων. Επίσης, ολόκληρα τα ποσά των στεγαστικών δανείων που ελήφθησαν εντός του 2019 χρησιμεύουν για να καλύψουν και να δικαιολογήσουν τις πρόσθετες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτουν εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δαπάνες αγοράς ή ανέγερσης των ακινήτων για τα οποία ελήφθησαν τα δάνεια λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους ως τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και – αθροιζόμενες με τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης – ανεβάζουν τα τεκμαρτά φορολογητέα εισοδήματα των δανειοληπτών φορολογουμένων σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των εισοδημάτων που δηλώνουν. Από την άλλη πλευρά όμως με τη χρησιμότητά τους στην κάλυψη των τεκμηρίων, τα δάνεια μπορούν να αποτελέσουν και αιτία σημαντικής φορολογικής επιβάρυνσης των φορολογουμένων. Κι αυτό διότι τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2019 για την αποπληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων πάσης φύσεως δανείων θεωρούνται τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και προστίθενται στα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης (για την χρήση κατοικιών, αυτοκινήτων κ.λπ.) αυξάνοντας το συνολικό ύψος των τεκμαρτών εισοδημάτων των φορολογουμένων. Με βάση τα παραπάνω, όσοι φορολογούμενοι έχουν λάβει δάνεια θα πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα πέντε σημεία κατά τη υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων: Τα ποσά των ληφθέντων καταναλωτικών δανείων τα οποία εκταμιεύτηκαν εντός του 2019 μπορούν να αξιοποιηθούν για να δικαιολογήσουν πρόσθετες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος, λόγω τεκμηρίων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαφορές αυτές προκύπτουν από τεκμήρια διαβίωσης, όπως π.χ. το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για τον άγαμο ή των 2.500 ευρώ για τον έγγαμο φορολογούμενο, τα τεκμήρια για τη χρήση κατοικιών (ιδιόκτητων, ενοικιαζόμενων ή δωρεάν παραχωρούμενων), για τη χρήση αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής ή αεροσκαφών, για την κατοχή δεξαμενών κολύμβησης κ.λπ\ Ποσά ληφθέντων καταναλωτικών δανείων τα οποία εκταμιεύτηκαν εντός του 2019 μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για να δικαιολογήσουν πρόσθετες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος οι οποίες προκύπτουν από τεκμήρια δαπανών για αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Ποσά ληφθέντων εντός του 2019 στεγαστικών δανείων μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο για την κάλυψη πρόσθετων διαφορών φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτουν από τεκμήρια δαπανών αγοράς ή ανέγερσης των ακινήτων για τα οποία ελήφθησαν τα δάνεια. Δεν μπορούν τα ποσά στεγαστικών δανείων να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή τεκμήρια δαπανών αγοράς κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων κ.λπ ή τεκμήρια δαπανών για δωρεές ή για αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Τα ποσά των ληφθέντων εντός του 2019 δανείων, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη πρόσθετων διαφορών εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στους κωδικούς 781 από τον υπόχρεο και 782 από τη σύζυγο, σε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης. Τα ποσά που δαπανήθηκαν εντός του 2019 για την αποπληρωμή δόσεων δανείων ληφθέντων προ του 2019 ή και εντός του 2019 πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στους κωδικούς 727 από τον υπόχρεο και 728 από τη σύζυγο, σε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης.

Share This