Με επιπλέον δημόσιο χρέος τουλάχιστον 17 τρισ. δολαρίων αναμένεται να επιβαρυνθούν οι εύπορες χώρες, καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πανδημία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Η εκτίμηση αυτή αποδίδεται στην απότομη πτώση των φορολογικών εσόδων, που αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα μέτρα τόνωσης που εφαρμόζονται για να καταπολεμηθούν οι επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Στις πλούσιες χώρες του ΟΟΣΑ, οι μέσες κυβερνητικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναμένεται να αυξηθούν από το 109% του ΑΕΠ σε περισσότερο από 137% φέτος.

Ένα επιπλέον χρέος μιας τέτοιας κλίμακας θα αναλογούσε κατ’ ελάχιστον σε 13.000 δολάρια ανά άτομο που μένουν στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Τα επίπεδα χρέους θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο αν η οικονομική ανάκαμψη της πανδημίας είναι βραδύτερη από αυτήν που ελπίζουν οι οικονομολόγοι.

Ο ΟΟΣΑ ανέφερε πως το δημόσιο χρέος στα κράτη μέλη του αυξήθηκε κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 και ανήλθε συνολικά σε 17 τρισ. δολάρια. «Για το 2020, η οικονομική επίπτωση της πανδημίας Covid-19 αναμένεται να είναι χειρότερη από την μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση», ανέφερε.

Αν και πολλές κυβερνήσεις εφαρμόζουν επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα φέτος, που κυμαίνονται από το 1% του ΑΕΠ στη Γαλλία και στην Ισπανία μέχρι το 6% στις ΗΠΑ, πιθανότατα τα μέτρα αυτά θα υποσκελιστούν από την άνοδο του δημόσιου χρέους διότι τα φορολογικά έσοδα τείνουν να μειώνονται ακόμα ταχύτερα από την οικονομική δραστηριότητα σε περιόδους βαθιάς ύφεσης, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού προειδοποίησε πως τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους θα είναι πρόβλημα στο μέλλον, ωστόσο υπογράμμισε πως οι χώρες δεν πρέπει να ανησυχούν για τη δημοσιονομική τους θέση τώρα, που βρισκόμαστε εν μέσω της κρίσης.

 

 

Share This