Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. αποφάσισε να παρατείνει τη καταληκτική ημερομηνία καταβολής ειδικής εισφοράς για το έτος 2019, από την 1η Ιουνίου 2020 στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Διοίκηση έλαβε αυτή την απόφαση κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες αλλά και τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει.

 

 

 

Share This